บริษัท ไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด
โทร 02 938 0260-3, 02-938-3966, 02-511-4574, 02-511-4258, 084 123 6235
  • th
  • ม่านกันแมลง
  • ม่านกันแมลง

ม่านกันแมลง

ม่านกันแมลง

ม่านกันแมลงมีความจำเป็นอย่างไร ?

ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเข้าออกของคนเดินหรือรถขนสินค้า เป็นม่านที่มีสีเหลืองอำพัน ซึ่งเป็นสีที่ลดความสามารถการมองเห็นของแมลง เมื่อมีการใช้ม่านชนิดนี้กั้นพื้นที่ประตูระหว่างภายในกับภายนอกอาคารแมลงจะมองเห็นม่านเป็นสีดำและไม่สามารถมองเห็นแสงไฟภายในอาคารได้ โดยม่านจะปิดเองทุกครั้งที่มีการผ่าน ไม่ว่าจะเป็นประตูหรือห้องในลักษณะรูปแบบใด ม่านพีวีซีสามารถปรับการติดตั้งได้ทุกรูปแบบ สามารถทำเป็นม่านรางเลื่อนเปิดได้ในกรณีที่ต้องการเปิดช่องประตูค้างไว้เพื่อให้สะดวกในการขนถ่ายสินค้าจำนวนมาก และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานขึ้นอีกดดยการเพิ่มระบบมอเตอร์และระบบอัตโนมัติเปิด-ปิดประตุโดยเซนเซอร์ , สวิทกด หรือรีโมท Anti-Insect PVC Strip มีให้เลือกแบบแผ่นเรียบธรรมดา หรือ แบบมีเส้นสันนูนในแผ่นเพื่อช่วยป้องกันการกระแทกจากการใช้รถเข็นสินค้าผ่าน

 

ประโยชน์ของม่านกันแมลง พีวีซี

1. ใสและโปร่งแสง จำกัดการมองเห็นของแมลง แต่ยอมให้แสงผ่านได้และสามารถป้องกันรังสี UV
2. จำกัดขอบเขตการกระจายของฝุ่นละออง
3. ใช้เป็นฉากกั้น ช่วยลดระดับเสียงไม่ให้รบกวน
4. ป้องกันแมลงและนกช่วยรักษาสุขอนามัยสำหรับบริเวณประกอบอาหารและในโรงงานผลิต
5. ม่านกันแมลงพลาสติกสามารถกันความเย็นกันและกันแมลงได้ในตัว

จำหน่ายประตู PVC Strip Curtain (ม่านกันแมลงเอนกประสงค์)

 

ม่านริ้วพลาสติกแบบมาตราฐาน

 

ม่านพีวีซีกันแมลง มาตราฐาน แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก [ Normal Tempt PVC ]

ประตูม่านพีวีซีแผ่นริ้วใสได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเข้าออกของคนเดินหรือรถขนสินค้า โดยม่านจะปิดเองทุกครั้งที่มีการผ่าน ไม่ว่าจะเป็นประตูหรือห้องในลักษณะรูปแบบใด ม่านพีวีซีสามารถปรับการติดตั้งได้ทุกรูปแบบ สามารถทำเป็นม่านรางเลื่อนเปิดได้ในกรณีที่ต้องการเปิดช่องประตูค้างไว้เพื่อให้สะดวกในการขนถ่ายสินค้าจำนวนมาก และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานขึ้นอีกดดยการเพิ่มระบบมอเตอร์และระบบอัตโนมัติเปิด-ปิดประตูโดยเซนเซอร์, สวิทซ์กด หรือรีโมท

 

ม่านริ้วพลาสติกชนิดกันแมลง

 

ม่านพีวีซี กันแมลงแบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก [ Anti-Insect Strip ]

ประตูม่านพีวีซีแผ่นริ้วใสได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเข้าออกของคนเดินหรือรถขนสินค้า โดยม่านจะปิดเองทุกครั้งที่มีการผ่าน ไม่ว่าจะเป็นประตูหรือห้องในลักษณะรูปแบบใด ม่านพีวีซีสามารถปรับการติดตั้งได้ทุกรูปแบบ สามารถทำเป็นม่านรางเลื่อนเปิดได้ในกรณีที่ต้องการเปิดช่องประตูค้างไว้เพื่อให้สะดวกในการขนถ่ายสินค้าจำนวนมาก และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานขึ้นอีกดดยการเพิ่มระบบมอเตอร์และระบบอัตโนมัติเปิด-ปิดประตูโดยเซนเซอร์, สวิทซ์กด หรือรีโมท Anti-Insect PVC Strip มีให้เลือกแบบแผ่นเรียบธรรมดา หรือ แบบมีเส้นสันนูนในแผ่นเพื่อช่วยป้องกันการกระแทกจากการใช้รถเข็นสินค้าผ่าน

 

ม่านริ้วพลาสติกสำหรับห้องเย็น

 

ม่านกันแมลงพีวีซี ห้องเย็น แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก [ Freezer Tempt Grade ]

Freezer Tempt Grade PVC strip ประตูม่านพีวีซีแผ่นริ้วห้องเย็น ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเข้าออกของคนเดินหรือรถขนสินค้า เข้า-ออกภายในอาคาร ห้องเย็น ที่เก็บสินค้าที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำควบคุมความสดของสินค้า โดยม่านจะปิดเองทุกครั้งที่มีการผ่าน ไม่ว่าจะเป็นประตูหรือห้องในลักษณะรูปแบบใด ช่วยรักษาอุณภูมิของห้องเย็นและป้องกันไม่ให้อุณหภูมิภายนอกเข้าไปในห้องเย็น เป็นการช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานของเครื่องทำความเย็น

ม่านพีวีซีสามารถปรับการติดตั้งได้ทุกรูปแบบ สามารถทำเป็นม่านรางเลื่อนเปิดได้ในกรณีที่ต้องการเปิดช่องประตูค้างไว้เพื่อให้สะดวกในการขนถ่ายสินค้าจำนวนมาก และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานขึ้นอีกดดยการเพิ่มระบบมอเตอร์และระบบอัตโนมัติเปิด-ปิดประตุโดยเซนเซอร์, สวิทซ์กด หรือรีโมท Freezer Tempt Grade PVC strip มีให้เลือกแบบแผ่นเรียบธรรมดา หรือ แบบมีเส้นสันนูนในแผ่นเพื่อช่วยป้องกันการกระแทกจากการใช้รถเข็นสินค้าผ่าน

 

ม่านริ้วพลาสติกชนิดกันไฟฟ้าสถิต

 

ม่านพีวีซีกันแมลงป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก [ Anti –Static PVC Str ]

Anti –Static PVC Strip ม่านพีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเข้าออกของคนเดินหรือรถขนสินค้า เข้า-ออกภายในอาคาร ที่มีการผลิตสินค้าที่มีค่าไฟฟ้าสถิตสูง เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยม่านจะปิดเองทุกครั้งที่มีการผ่าน ไม่ว่าจะเป็นประตูหรือห้องในลักษณะรูปแบบใด ช่วยลดปริมาณเศษเส้นใยผ้ามาติดที่ผ้าม่าน ม่านพีวีซีสามารถปรับการติดตั้งได้ทุกรูปแบบ สามารถทำเป็นม่านรางเลื่อนเปิดได้ในกรณีที่ต้องการเปิดช่องประตูค้างไว้เพื่อให้สะดวกในการขนถ่ายสินค้าจำนวนมาก และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานขึ้นอีกด้วยการเพิ่มระบบมอเตอร์และระบบอัตโนมัติเปิด-ปิดประตูโดยเซนเซอร์, สวิทซ์กด หรือรีโมท Anti –Static PVC Strip มีให้เลือกแบบแผ่นเรียบธรรมดา หรือ แบบมีเส้นสันนูนในแผ่นเพื่อช่วยป้องกันการกระแทกจากการใช้รถเข็นสินค้าผ่านเข้า-ออก

 

ม่านริ้วพลาสติกป้องกันเสก็ดไฟจากการเชื่อม

 

ม่านกันแมลงพีวีซี ป้องกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม [ Welding Screen PVC ]

การกั้นพื้นที่ทีต้องทำงานเชื่อมโลหะในโรงงาน แยกจากพื้นที่ทำงานชนิดอื่นในโรงงาน จำเป้นจะต้องมีการกั้นเขตพื้นที่โดยวัสดุที่สามารถทนต่อสะเก็ดไฟจากการเชื่อม Welding screen เป็น PVC ชนิดพิเศษที่จะไม่ได้รับความเสียหายต่อสะเก็ดไฟเหล่านี้

วิธีการเลือกม่านกันแมลง พีวีซี ( ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน )

- สอบถามความหนาของเนื้อม่านกันแมลงพีวีซี รุ่นธรรมดามีความหนาของเนื้อพีวีซีเท่าไหร่? รุ่นมอก. มีความหนาของเนื้อพีวีซีเท่าไหร่? เช่น รุ่นมอก. ความหนาของเนื้อพีวีซีควรมีความหนาของเนื้อพีวีซีอยู่ที่ 1.2-1.5 มิล เป็นต้น

- นอกจากทราบความหนาของเนื้อบานประตูพีวีซีแล้ว ผู้ซื้อควรสอบถามผู้ขายเรื่องการเคลือบสาร UV ที่บานประตูด้วย เนื่องจากการใช้บานประตูที่เคลือบสาร UV นั้น บานประตูจะไม่เป็นเชื้อรา ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

- สังเกตุด้วยตาเปล่า ว่ามองเห็นด้านในของบานประตูหรือไม่ ทั่วไปบานประตูพีวีซีจะผลิตบานออกมาโดยด้านในบานประตูจะเป็นคล้าย ๆ รังผึ้ง คือ เนื้อบานด้านในไม่เต็มเหมือนหน้าบาน จะเป็นเส้นตรง กลวง ลักษณะคล้ายรังผึ้ง ถ้าผู้ซื้อมองเห็นรังผึ้งนั้นด้วยตาเปล่า ก็เป็นข้อสังเกตุได้อีกอย่างว่าบานประตูนั้นมีเนื้อพีวีซีที่บางจนเกินไป หากนำไปใช้งานอาจพังได้ง่าย เปราะบาง ไม่ทนต่อแรงกระแทก

ชนิดม่านกันแมลงหรือพลาสติกริ้ว

ม่านกันแมลงพลาสติกริ้ว (PVC Strip Curtains) หรือที่นิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ม่านริ้ว”มีการใช้งานมาเป็นเวลากว่า 10 ปี อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะตัวม่านกันแมลงพลาสติกริ้วสามารถกันฝุ่นกันแมลงรบกวน กันเศษละอองต่าง ๆ ให้ไม่ฟุ้งกระจายออกนอกพื้นที่การทำงานและที่ใช้มากเป็นพิเศษคือ ใช้กั้นประตูทางเข้าออกช่องหรือประตู ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เป็นการประหยัดพลังงาน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้า ทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุเพราะตัวม่านกันแมลงพลาสติกริ้ว นี้มีความโปร่งใสทำให้มองเห็นด้านตรงข้าม เมื่อเวลาจะเข็นรถหรือมีรถผ่านช่องประตูก็จะเห็นอีกฝั่งจึงทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

1. ม่านกันแมลงพลาสติกริ้ว สีใสแผ่นเรียบ (Standard Clear) ใช้สำหรับกันฝุ่น กันแมลง รักษาอุณหภูมิใช้ได้ตั้งแต่อุณหภูมิปกติถึง -20 องศา
2. ม่านกันแมลงพลาสติกริ้ว สีใสทนความเย็นแผ่นเรียบ (Super Polar) แผ่นพลาสติกชนิดนี้มีความนิ่มและทนความเย็นได้ไม่เกิน -40 องศา ทำให้พลาสติกไม่แข็งไม่แตก เหมาะกับการติดตั้งประตูห้องเย็น
3. ม่านกันแมลงพลาสติกริ้ว สีใสกันกระแทก (Double Ribbed) แผ่นพลาสติกชนิดนี้จะมีสันนูนขึ้นมา เพื่อรองรับแรงกระแทกจึงเหมาะสำหรับช่องประตูที่มีรถเข็นหรือโฟร์คลิฟ วิ่งผ่านเข้า - ออก 
4. ม่านกันแมลงพลาสติกริ้ว สีเหลืองกันแมลง (Yellow Anti - Insect) เหมาะสำหรับไลน์ผลิตอาหาร,ห้องเก็บอาหารและโรงอาหาร เพราะตัวแผ่นสีเหลืองนี้สามารถกันแมลงได้ดีกว่าสีใสเพราะทำให้แมลงมึนงง และไม่มาเข้าใกล้บริเวณนั้น

 

PVC Doors Manufacturing Thailand

 

S&P จ.นครสวรรค์


 

น้ำตาลสิงห์บุรี 1


โรงงานทำแป้งขนมจีน

โรงงาน JS Plastic บางบอน 1

แสงศิลป์การพิมพ์ จ.นครปฐม

หน้างานโรงงาน SPF 1

>>>> คลิกดูสินค้าเพิ่มเติม <<<<

 

บริษัท ไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 02 938 0260-3, 02 938 3966, 02 511 4574,

02 511 4258, 084 123 6235  

โทรสาร : 02 938 3965, 02 938 2555

E-mail : info@hp1990.com

Line : @hp1990

Twitter : AutogateHp1990

 

FB : www.facebook.com/highproject1990

 

สินค้า
ม่านพีวีซี มาตราฐาน แบบแผ่นเรียบ, ม่านกันแมลง

ม่านพีวีซี มาตราฐาน แบบแผ่นเรียบ และแบบมีเส้นกันกระแทก เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเข้าออกของคนเดินหรือรถขนสินค้า

สอบถาม
ระบบอัตโนมัติสำหรับประตูรั้วเลื่อน J1400S, ม่านกันแมลง

มอเตอร์พร้อมชุดควบคุมและชุดรับสัญญานในตัว สะดวกต่อการติดตั้งและบริการความไวในการเปิดและปิดสามารถปรับได้

สอบถาม
ม่านพีวีซี กันแมลงแบบแผ่นเรียบ, ม่านกันแมลง

ม่านพีวีซีสามารถปรับการติดตั้งได้ทุกรูปแบบ สามารถทำเป็นม่านรางเลื่อนเปิดได้

สอบถาม
ม่านพีวีซี ห้องเย็น แบบแผ่นเรียบ, ม่านกันแมลง

Freezer Tempt Grade PVC strip ประตูม่านพีวีซีแผ่นริ้วห้องเย็น ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเข้าออกของคนเดินหรือรถขนสินค้า เข้า-ออกภายในอาคาร ห้องเย็น

สอบถาม
ม่านพีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเรียบ, ม่านกันแมลง

Anti –Static PVC Strip ม่านพีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเข้าออกของคนเดินหรือรถขนสินค้า เข้า-ออกภายในอาคาร

สอบถาม
ม่านพีวีซี ป้องกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม, ม่านกันแมลง

Anti –Static PVC Strip ม่านพีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านเข้าออกของคนเดินหรือรถขนสินค้า เข้า-ออกภายในอาคาร

สอบถาม
ระบบประตูอัตโนมัติ Wel, ม่านกันแมลง

ระบบอัตโนมัติสำหรับบานสวิง รุ่น WEL มีคุณสมบัตแตกต่างให้เลือก 4 รุ่น

สอบถาม
ระบบประตูอัตโนมัติ OLLY C, ม่านกันแมลง

ระบบอัตโนมัติสำหรับบานประตูที่ติดตั้งแล้ว น้ำหนัก 40 Kg.

สอบถาม
ประตู High Speed Door SECTOR RESET, ม่านกันแมลง

ประตูม้วนขึ้นอย่างไว 1-2 ม/วินาที ผ้าใบผืนเดียวทั้งบาน มีระบบซ่อมตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

สอบถาม
ระบบประตูอัตโนมัติ OLLY E, ม่านกันแมลง

ระบบประตูอัตโนมัติสำหรับบานเลื่อนมีกรอบน้ำหนัก 80 Kg.ใช้ได้ทั้งกับประตูหรือหน้าต่างที่ต้องการความสะดวกในการเปิดปิด

สอบถาม
ประตู High Speed Door SMART RESET, ม่านกันแมลง

Self Repairing ประตูม้วนขึ้นอย่างไว ที่มีระบบซ่อมแซมตัวเองได้หากเกิดอุบัติเหตุผ้าใบหลุดออกจากราง ความเร็วในการเปิด 1.0-1.5 ม./ วินาที

สอบถาม
ประตู fast Roll Up door, ม่านกันแมลง

ประตู fast Roll Up door ยี่ห้อ Ditec Entrematic จาก Italy แบบมอเตอร์อยู่ด้านข้าง ความเร็วในการเปิด 0.8 - 1.5 ม/Sec

สอบถาม
ประตูโรงรถ Pinnacle V Groove, ม่านกันแมลง

PINNACLE V-Groove Door รูปแบบประตูที่ผสมผสานความสวยงามของประตูstyle โบราณกับบ้านดีไซน์ใหม่

สอบถาม
ประตูโรงรถ ผนังเหล็ก, ม่านกันแมลง

ประตูผนังเหล็ก 4 styles Short panel, Long panel ,Ribbed panel และ Grooved มี2สีให้เลือก White และ Light almond

สอบถาม
ประตูโรงรถ Gateway, ม่านกันแมลง

GATEWAY Steel Door , ผนัง Short panel, Long panel ผนังด้านหลัง 3แบบ และสีมาตราฐาน5สีให้เลือกเข้ากับดีไซน์ของบ้าน

สอบถาม
ประตูโรงรถ Cornerstone, ม่านกันแมลง

GATEWAY Steel Door , ผนัง Short panel, Long panel ผนังด้านหลัง 3แบบ และสีมาตราฐาน5สีให้เลือกเข้ากับดีไซน์ของบ้าน

สอบถาม
ประตูโรงรถ Signature, ม่านกันแมลง

SIGNATURE ประตูลาย GROOVED กับ 5สีมาตราฐาน หรือสีพิเศษ Powder coat

สอบถาม
ประตูโรงรถ Martin Garage door, ม่านกันแมลง

LEGACY ประตูลายแผ่นเรียบ Flush panel ออกแบบให้เข้ากับบ้าน style modern

สอบถาม
ประตูโรงรถ Riverstone, ม่านกันแมลง

Riverstone ผนัง Styles SHORT และ LONG ลายไม้ Walnut ผนังด้านหลังให้เลือก 3แบบ i1 steel, i3 และi4 steel+insulation+steel

สอบถาม
ประตูโรงรถ Windriver, ม่านกันแมลง

ประตูเหล็กลายไม้ Walnut บนรูปแบบประตูลายมาตราฐาน Short Panel, Long Panel และ Grooved Panel

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
ฝ่ายขาย
ปีที่เข้าร่วม:
23 กันยายน 2559
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัท ไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท:
11,13,15 ซ.คลองน้ำแก้ว ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง 10310
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท ไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายขาย
ที่อยู่:
11,13,15 ซ.คลองน้ำแก้ว ถ.ลาดพร้าว
ตำบล:
แขวงสามเสนนอก
อำเภอ/เขต:
ห้วยขวาง
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10310
โทรศัพท์:
02 938 0260-3
02-938-3966
02-511-4574
02-511-4258
โทรสาร:
02 938 3965
02-938-2555
มือถือ:
0841236235
เว็บไซต์:
www.highproject1990.com
อีเมล์:
info@hp1990.com
ไลน์ไอดี: